Home page > Cestovní pojištění online sjednání

Cestovní pojištění online sjednání

Při cestování může nastat množství situací, které Vám případný odpočinek nebo práci mohou
narušit. Cestovní pojištění online slouží k zajištění těch pojistných rizik, které Vám při cestě do
zahraničí mohou způsobit finanční škody. Jde zejména o pojištění léčebných výloh, pojištění
úrazu, pojištění zavazadel, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění právní ochrany,
pojištění pátrání a záchrany (horské služby), pojištění storna zájezdu a také pojištění
technické pomoci (nepojízdného vozidla).

Tato rizika je možné pojistit pomocí dvou základních typů cestovního pojištění. Prvním je
krátkodobé pojištění, které slouží k pojištění časově ohraničených cest, kde je jasný datum odjezdu
a datum návratu zpět domů. Typ druhý využívají převážně ti, kteří cestují častěji, nebo za prací a to
celoroční pojištění. To slouží k pojištění libovolného počtu cest během jednoho roku. Jedinou
podmínkou je dodržení maximální doby trvání každé cesty.

Základním rizikem cestovního pojištění je pojištění léčebných výloh v zahraničí, které je obdobou
zdravotního pojištění. Pojištění léčebných výloh Vám umožní úhradu nákladů spojených s léky,
ošetřením, hospitalizací v nemocnici, transportem a jinými úkony, které souvisí s vaší nemocí nebo
zraněním. Bez léčebných nákladů nelze uzavřít žádné cestovní pojištění.

V případě onemocnění v zahraničí a návštěvě lékaře je třeba, abyste předložili doklady potvrzující,
že máte uzavřené cestovní pojištění - pojistnou smlouvu nebo pojistnou kartu. Po určení diagnózy si
vyžádejte, aby vám byly vydány všechna potvrzení o léčbě, i o platbě. Tyto následně po návratu
domů předložíte v příslušné pojišťovně, která vám náklady na ošetření na základě pojištění proplatí.
Menší výdaje platíte lékaři přímo Vy, pojišťovna vám je proplatí po Vašem návratu domů. Větší
náklady jsou součástí faktury, kterou lékař nebo nemocnice pošle přímo Vaší pojišťovně. Každá
pojišťovna má limit na přímé proplácení výdajů určený jinak, je uveden v pojistných podmínkách
příslušné pojišťovny.
Nedoporučuje se cestovat bez sjednaného cestovního pojištění.