Home page > Jak uzavřít cestovko?

Jak uzavřít cestovko?

Jak uzavřít cestovní pojištění online - krátký postup, který vás seznámí s procesem online
porovnání a uzavření smlouvy o cestovním pojištění.

1. Zadat údaje pro výpočet a srovnání ceny cestovního pojištění – na stránkách pojišťovny nebo srovnávače vyplníte
základní údaje v jednotlivých formulářích, které jsou nezbytné pro výpočet a srovnání sazeb
pojistného jako např. typ pojištění, základní údaje o zájezdu, výběr pojistných rizik a údaje o
pojištěných osobách. V dalším kroku se zobrazí porovnání cen cestovního pojištění všech
pojišťoven na trhu.

2. Výběr nejlepšího cestovního pojištění - na základě zobrazených informací - ceny pojistného,
rozsahu pojistných rizik, rozsahu pojistného krytí v rámci jednotlivých pojistných rizik, názorů na
daný produkt, osobních zkušeností a sympatií, si vybíráte cestovní pojištění, které Vám nejvíce
vyhovuje. Také si můžete zvolit další připojištění a zvolit specifikace týkající se pojištění zavazadel
a storna zájezdu.


3.Doplnění údajů a dokončení pojistné smlouvy - v případě doplnění osobních údajů je nutné
pravdivě a úplně vypsat všechny údaje o pojistníkovi a všech pojištěných osobách. Tyto údaje jsou
nezbytné k dotvoření návrhu pojistné smlouvy. V případě, kdy korespondenční adresa pojistníka
není shodná s adresou trvalého bydliště, je třeba zaškrtnout, že máte zájem o vyplnění
korespondenční adresy.

4.Odsouhlasení návrhu cestovního pojištění a podmínek a odeslání žádosti - na základě Vámi
zadaných údajů se zobrazí návrh / nabídka cestovního pojištění s úplnými údaji pro vypracování
pojistné smlouvy k odsouhlasení spolu s jejími všemi přílohami (všeobecné pojistné podmínky,
smluvní ujednání, rozsah asistenčních služeb, informace pro spotřebitele při uzavírání smlouvy na
dálku atd.) k odsouhlasení. Po jejich důkladném přečtení a kontrole jejich správnosti označíte
souhlas s jejich zněním a žádost odešlete.

5. Potvrzení o uzavření smlouvy - v posledním kroku se vytvoří návrh pojistné smlouvy, který vám
je automaticky zaslán spolu s kompletní smluvní dokumentací a platebními údaji na Vámi zadaný
email. Návrh pojistné smlouvy je akceptován pojišťovnou po připsání pojistného na její účet.
Pojistná smlouva cestovního pojištění nabývá platnosti až zaplacením pojistného nejpozději do data,
který je zobrazen při splatnosti pojistného.