Home page > Jaký typ pojištění zvolit na cesty po Evropě?

Jaké zvolit cestovní pojištění pro Evropu?

Mnoho lidí podceňuje význam cestovního pojištění. Řada těch, kteří cestují po Evropě, spoléhají pouze na svoji kartičku zdravotní pojišťovny. Tato kartička - Evropský průkaz zdravotní pojištění opravňuje jejího držitele k poskytnutí nezbytné lékařské péče. Pokud jde však o lékařskou péči v zahraničí, zpravidla vyžaduje velkou míru spoluúčasti. Kartička zdravotní pojišťovny se vztahuje pouze k péči dostupné k dané zemi, zahraniční návštěvník pak musí ze svého hradit vše, co každý obyvatel dané země. A rozhodně se nejedná o malé částky.

Evropský průkaz zdravotního pojištění se navíc týká pouze péče poskytnuté ve státních zdravotnických zařízeních, přitom v turistických letoviscích jsou umístěna převážně zařízení soukromá.
To vše hovoří pro sjednání cestovního pojištění, které pokrývá veškeré léčebné výlohy v zahraničí. Navíc v sobě nese celou řadu dalších výhod a jistot, které se v zahraničí – i na cestách po Evropě můžou hodit. Jde například o repatriaci či asistenční služby, kdy je telefonická podpora k dispozici po celou dobu pobytu, samozřejmě v českém jazyce.


Cestovní pojištění lze také doplnit o celou škálu různých připojištění – záleží dle toho, kam a za jakým účelem se chystáte. Zatímco někteří ocení nadstandardní asistenční a právní služby, pro jiné bude zajímavé navýšení pojistné částky.
Jako užitečný doplněk cestovního pojištění se jeví také úrazové pojištění – pro případ trvalých následků úrazu nebo smrti následkem úrazu. Pojištění odpovědnosti jako připojištění cestovního pojištění vzp pak zase pokrývá škody na zdraví a majetku, které v zahraničí způsobíte třetím osobám. Pro dobrodruhy a aktivní cestovatele bude jistě zajímavé i připojištění rizikových sportů. V nabídce připojištění nechybí ani připojištění zavazadel aj.