Home page > Co je to cestovní pojištění

Co je to cestovní pojištění

Cestovní pojištění je jakýsi mix zdravotního, rizikového, majetkového pojištění a pojištění
odpovědnosti za škodu. Uzavřením cestovního pojištění získáte v první řadě úhradu
léčebných nákladů ve státních, ale i v soukromých zdravotnických zařízeních, včetně úhrady
spoluúčasti. Základní součástí cestovního pojištění jsou i asistenční služby, odškodnění při
vzniku úrazů a trvalých následků úrazu. Vaše cestovní pojištění si můžete doplnit o pojištění
pro případ poškození, zničení a ztráty zavazadel, Vašich věcí a elektroniky.

V České Republice najdete i cestovní pojištění, kterým při cestování s Vaším domácím mazlíčkem
zajistíte úhradu nutných léčebných nákladů spojených s ošetřením, léčbou úrazů a nemocí zvířátka
v zahraničí, ale i případné škody, které váš domácí miláček způsobí.

Cestovní pojištění chrání Váš finanční rozpočet v případě vzniku nepředvídatelných událostí. Těmi
nejčastějšími událostmi jsou trávicí a žaludeční potíže, reakce na slunce a akutní zubní ošetření.
Náklady na léčení se v těchto případech pohybují v řádek několika tisíc korun. Při
komplikovanějších úrazech, které mohou být spojeny s hospitalizací a případnou operací, se léčení
v zahraničí může vyšplhat i na několik desítek tisíc korun.


Mezi základní služby, které Vám v případě potřeby asistenční služba zajistí je ošetření lékařem,
zaslání nezbytných léků, výběr vhodného zdravotnického zařízení a zajištění převozu. Asistenční
služba informuje Vaši rodinu o Vašem stavu, tlumočí Vaše požadavky personálu nemocnice a
poskytuje rady, jak v případě pojistné události správně postupovat.
Jak vidno i při drobných komplikacích se vám může vysněná dovolená dost prodražit. Právě proto
je vhodné, abyste si do kufru přibalili i cestovní pojištění. Může se vám hodit!