Home page > Pro koho je určeno cestovní pojištění?

Pro koho je určeno cestovní pojištění?

Cestovní pojištění je určeno pro ty, kteří chtějí cestovat do zahraničí a chtějí vyloučit riziko
finančních potíží v případě neočekávaných událostí. Kompletní nabídka cestovního pojištění
Vám umožní vycestovat do zahraničí s vědomím jistoty, že jste zabezpečený pro případ
náhlého onemocnění, úrazu, ztráty zavazadel nebo zapříčinění škody třetí osobě, a že se
kdykoliv můžete obrátit na asistenční společnost s žádostí o pomoc.Porovnat ceny a a další parametry
cestovního pojištění včetně možnosti jednoduchého a online sjednání.

Z cestovního pojištění se poskytuje úhrada nezbytných nákladů pojištěného na ošetření, kterému se
během pojistné doby byl nucen podrobit v důsledku úrazu či nemoci. Nezbytné náklady na ošetření
jsou náklady z lékařského hlediska nutné pro nezbytnou léčbu a ošetření úrazu nebo náhle vzniklé
nemoci. Za náklady na ošetření se považují výdaje na nezbytnou péči související s úrazem nebo
nemocí včetně diagnostických postupů, které s nimi bezprostředně souvisí a jsou lékařem
předepsané.

Možnosti cestovního pojištění
I když se nabídka jednotlivých pojišťoven liší, do působnosti základního cestovního pojištění je
zpravidla zahrnuto pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně asistenční služby v zahraničí. Z něj
jsou hrazeny nezbytné náklady pojištěného spojené s léčbou a ošetřením, které jsou nad rámec
zákonného zdravotního pojištění.

Pojištění léčebných výloh zpravidla kryje nutnou a neodkladnou léčbu náhlých onemocnění,
náhlých poruch zdraví nebo úrazů, jednoduché ošetření zubů či návrat pojištěného zpět do vlasti.
Další nezanedbatelnou součástí pojištění léčebných výloh je asistenční služba, která poskytuje
nepřetržitou pomoc, pokud se ocitnete v nouzové situaci. Volitelnou součástí krátkodobého
komplexního cestovního pojištění je i úrazové pojištění, pojištění zavazadel nebo také pojištění
odpovědnosti za škody (včetně nákladů na advokáta a úhrada kauce).